Korištenjem ovog portala podrazumijeva se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja, te da kuma.hr neće biti smatran odgovornim za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu.

Sadržaj portala

Sadržaj portala kuma.hr korisnici koriste isključivo na vlastitu odgovornost. Portal kuma.hr nije odgovoran za posljedice koje eventualno mogu nastati upotrebom ovog internet portala, kao ni za točnost, porijeklo, kvalitetu, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije ili usluge dane preko ovih internet stranica, kao ni za sadržaj postavljen od strane korisnika ili trećih osoba.
Svi sadržaji koji su objavljeni na internet portalu kuma.hr, uključujući vijesti, autorske članke, slike, grafove i sve informacije koje odašilju autori, kao i sav drugi materijal koji se nalazi na portalu, služe isključivo u informativne svrhe.
Stavovi izneseni u autorskim kolumnama, sadržaju i komentarima, ne odražavaju stavove redakcije portala, već su to osobni stavovi autora i komentara.
Ako dođe do promjene Uvjeta korištenja, a korisnik nastavi koristiti ovaj internet portal, smatra se da prihvaća nove Uvjete korištenja.

Autorska prava

Sadržaj koji se nalazi na portalu kuma.hr su vlasništvo autora i suradnika. Sadržaji koji nisu vlasništvo kuma.hr portala, autora i suradnika, su potpisani s navedenim izvorom odakle se prenose i kao takve su u potpunosti i bez izmjena objavljene prema izvoru s kojeg su navedene.
Članci i vijesti objavljeni na ovom portalu vlasništvo su njihovih autora odnosno navedenog izvora sadržaja. Umnožavanje ili kopiranje autorskog sadržaja sa ovih stranica, u bilo kojem obliku, dopušteno je ako kontaktirate navedenog autora ili redakciju portala.
Sve ovdje objavljene fotografije i tekstovi su autorizirane i pripadaju kuma.hr portalu, osim onih koje su navedene izvorom sadržaja ili fotografije, te nije dozvoljeno korištenje ovih materijala bez pismene suglasnosti autora.

Linkovi

Neki od linkova na portalu vode na druge web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom portala Kuma.hr. Portal Kuma.hr nije odgovorna za sadržaj tih stranica.
kuma.hr sadrži informacije trećih strana i linkove na druge internetske stranice nad kojima nema nikakvu kontrolu. Takve su informacije označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba. Kuma.hr ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti i ne preuzima nikakvu odgovornost za iste.